Facebook Twitter Obálka knihy - Marie Němcová - Fotografické motivy kreativně

Fotografické motivy kreativně

Marie Němcová

Koupit knihu
Koupit knihu na serveru palmknihy.cz Koupit knihu na serveru palmknihy.cz

Rok vydání: 2011

Cena: 99 Kč


Formáty knihy: PDF pro čtečky | PDF

Jak fotografovat postavu, portrét, architekturu, noční snímek či zátiší? Informace, tipy i dobré rady najdete právě zde.

První česká elektronická kniha o fotografování se zabývá všemi základními tématy a je ideální pomůckou pro každého amatérského fotografa. Poradí, jak z „obyčejných“ obrázků, které pořizujeme všichni, udělat kvalitní fotografie, které obstojí nejen před vašimi přáteli či rodinou, ale i před kritickým zrakem umělce.


Fotografické motivy kreativně

Chcete, aby Vaše snímky nebyly jen pouhý dokument, ale měly jiskru a tvůrčí vklad? Pořizu-jete více fotografických motivů? Pak právě Vám je určena tato kniha.

Dozvíte se, jak pořídit kreativní snímek postavy, kvalitní portrét, jak fotografovat architektu-ru, nočních snímků i zátiší. Seznámíte se podrobně se specifikou jednotlivých motivů, neboť každý vyžaduje jiný přístup fotografa a má i jiné zásady expozice a kompozičních pravidel. Text provází přes 100 barevných návodných obrázků, jejichž popisky odhalují jednotlivé fo-tografické postupy. Kniha je věcná, plná praktických rad, tipů a návodů. Je jedinečná v tom, že se zabývá ucele-nou problematikou více motivů zcela komplexně. Dodá Vám chuť nejen mačkat spoušť, ale tvořit zajímavé fotografické skvosty.

Dnešní svět nás zahlcuje přemírou informací, a tak se fotografování stává chvilkou zastavení, sebevyjádřením, nástrojem poznání, hledáním formulace vlastních pocitů. Je v něm volný pohyb, fantazie i představy, které v nás žijí. Není to únik před skutečností, ale svědectví o ní a o tom, jak ji chápe naše fotografická duše, o její touze po kráse, vidění i cítění, o naší předsta-vivosti, o hledání a nacházení světla.

Fotografie je uměním zkratky i rytmického zjednodušení. Stává se tak esencí projevů člověka a jeho myšlenek beze slov. K divákovi hovoří nejen linie, barvy, tvary a figury, ale i jejich výraz, vnitřní forma, modelace a sdělný obsah. Může jej oslovit samotné gesto nebo minipří-běh v jediném obraze. Na rozdíl od slov je fotografie spíše mnohoznačná a vizuální záznam často jen naznačuje a nedopoví. Nabízí k zachycení mnoho různých motivů, které vyžadují rozdílný přístup. A o něm si budeme v této knize povídat.

„Život je krátký, umění přetrvává – jdeme na to!“ H. J. Kamps.

Ukázka z kapitoly Obsah a forma:
Aby náš snímek nebyl pouhou informací, ale otiskl se v něm i náš tvůrčí záměr, je třeba jej naplnit obsahem a ten zachytit určitou formou. Tyto dva aspekty v kreativní tvorbě na sebe úzce navazují a vzájemně se podporují.

Obsah tvoří to, co nás na postavě zaujalo a hodláme to divákovi sdělit prostřednictvím foto-grafického obrazu. Tvůrčím vyjádřením může být postoj osoby, fáze pohybu, výraz, duševní rozpoložení, gesto, grimasa nebo atmosféra spolu s prostředím, ve kterém se osoba nachází. Mělo by být obsahově zajímavé, neobvyklé nebo by mělo zachycovat rozhodující okamžik. Také často vzniká rozdíl mezi tím, jaký obsah divákovi nabízíme a jak jej on sám chápe. Nás například uchvátí dynamika a postoj skokana o tyči, divák hodnotí pouze jeho výraz.

Forma zachycení umožňuje prezentaci snímku, vyjadřuje a podporuje jeho obsah i celkovou harmonii a můžeme ji vyjádřit nesčetným množstvím způsobů, které můžeme i kombinovat a to třeba
  • reálným nebo abstraktním podáním, kdy reálnou postavu představíme divákovi v urči-tých vztazích, prostředí, souvislostech nebo postoji. Když však figuru vzdálíme od reality pomocí světla, tonality, barevného spektra, textury, linií nebo kontrastu, ztratí svoji reál-nou podobu. Stane se figurou abstraktní a na diváka nehovoří jednoznačnou řečí.
  • hloubkou ostrosti, kdy podstatné je ostré, nepodstatné a rušivé je rozostřené. Vložíme-li do místa hloubky ostrosti obličej ženy malující kraslici, pak přilákáme pozornost diváka na výraz její tváře. Obsah snímku se však zcela změní, bude-li ostrá pouze ruka a kraslice a obličej bude rozostřený.
  • barvou, kdy oblečení v teplých barvách postavu zvýrazní, kdežto studené barvy její důle-žitost ztlumí. Bez barvy se můžeme i obejít, a to v černobílém provedení, nebo experimen-tovat s kombinací barvy a černobílého provedení.
  • osvětlením, které snímek nejen vytvoří, ale postavu prokreslí, ovlivní tonalitu snímku, jeho kontrast, atmosféru, texturu i celkové podání. Zachytíme-li rybáře při výlovu rybníka v měkkém předním světle,s prokreslenými detaily, bude obsah snímku jiný než obrysy stejného rybáře v protisvětle, s barevným akcentem a dlouhými stíny.
  • volbou objektivu i nastavením aparátu, kdy širokoúhlý objektiv zasadí postavu do pro-storu nebo ji deformuje, teleobjektiv ji přiblíží a základní se drží spíše reálného pohledu.
  • úpravou snímku v editoru počítače, kdy můžeme snímek technicky vylepšit, vnést do něj nadsázku, posunout ho mimo hranici reality k zajímavějším tvarům, vsadit na grafiku či výtvarný efekt nebo jen odstranit vrásky. Nemusíme se bát do snímku zasahovat, pokud se nebude jednat viditelný neumělý zásah, neboť ani malíř nepřenáší na plátno štětcem a barvou skutečnou realitu, ale jen vlastní vizi.
  • vložením vlastního tvůrčího nápadu, třeba stylizováním postavy do určité pózy, volbou prostředí, stylového oblečení nebo úhlem pohledu. Tanečnici můžeme zachytit v pohybu s vlajícími vlasy nebo unavenou, sedící po představení v šatně.