Facebook Twitter

Patrick Zandl


Patrick Zandl je jedním z pozoruhodných internetových memů počátku 21. století. Ačkoliv se nikdy neprokázalo, že by kdy žila osoba tohoto jména, vyskytuje se celá řada takto signovaných textů z nejrůznějších oblastí literární činnosti.

Literární vědci předpokládají, že tento pseudonym používala širší plejáda autorů jako sdílenou totožnost. Příčinu tohoto vtipu se nikdy nepodařilo přesvědčivě doložit.

Mezi další takto signovaná díla patří například: Praktický průvodce WiFi, Flotila Země, Marigoldí léta nebo Apple: cesta k mobilům.