Facebook Twitter Mgr. Igor Slouka

Mgr. Igor Slouka


Mgr. Igor Slouka, narozen roku 1977, bytem v Praze. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Dříve učitel na základní škole, nyní působí jako sociální pracovník a lektor chůze s bílou holí ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Podílel se též na publikaci Slouka, I. a kol.: Studium výuky prostorové orientace zrakově postižených (metodická příručka). Brno, Tribun EU 2013, ISBN 978-80-263-0289-6.